Om os / Om LAG & FLAG Thy-Mors

Om LAG & FLAG Thy-Mors

Det overordnede formål for LAG & FLAG Thy-Mors er at støtte op om gode initiativer, der bidrager til langfristet, bæredygtig udvikling i Thy og på Mors – både økonomisk samt videns- og ressourcemæssigt. Formålet skal sikre levende og robuste lokalsamfund i land og ved kyst, med relevante fremtidssikrede arbejdspladser og gode rammebetingelser, så alle i Thy og på Mors kan leve et trygt og godt liv. LAG & FLAG Thy-Mors vil være en ”udviklings-LAG”, der understøtter og styrker mulighederne for dem, der har lysten og viljen til at iværksætte et projekt med støttemidler fra EU. Aktionsgruppen vil tilbyde viden om landdistrikts- og maritim udvikling, medfinansiering til projekter samt støtte til f.eks. etablering af netværk og fællesskaber.

Grundprincipperne i aktionsgruppens arbejde er LEADER-metoden. Det overordnede formål med LEADER-metoden er at sikre en høj grad af lokal borgerinddragelse og indflydelse på udviklingen, herunder skabe sammenhænge, vidensdeling, koordineret helhed og samtænkning.

Det er essentielt, at projekter og ansøgninger helt og holdent ”ejes” af projektholder selv, da projektholder selv skal drive projektet og indfri dets mål og resultater. Kort sagt er det projektholders ansvar, at projektet lykkes. Bestyrelsen erkender og respekterer nødvendigheden af, at ejerskabet til projekterne ligger hos projektholderne. Det betyder ikke, at bestyrelsen og koordinator ikke kan opfordre mulige ansøgere til at indsende en ansøgning, men alle ansøgninger vurderes på samme vilkår.

Bestyrelsen ønsker ikke at drive eller styre udviklingen i en bestemt retning, men at understøtte de lokale kræfter, tendenser og retninger, der udvikles og drives af lokalbefolkningen. På samme måde ser bestyrelsen i høj grad en opgave i at være medvirkende til at sikre en sammenhængende udvikling, understøtte netværk, fællesskaber og vidensdeling.

LAG & FLAG Thy-Mors arbejder ud fra LEADER-metodens syv principper:

  • Lokale partnerskaber
  • Områdebaseret tilgang
  • Bottom-up tilgang
  • Tværsektoriel tilgang
  • Netværkssamarbejde
  • Innovative strategier
  • Samarbejdsprojekter

  Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

  Måske en af de andre sider kan hjælpe dig?

  Udviklingsstrategien

  Bestyrelsen

  Vedtægter

  Mødeoversigt og referater

  Bliv medlem

  Kontakt

  Accessibility