Søg tilskud / Generelle regler

Generelle regler

 

Hvem kan søge:

Små virksomheder og mikrovirksomheder

 • Ansatte <50 og enten omsætning < 10 mio. EUR eller balancesum < 43 mio. EUR
 • OBS: Hvis din virksomhed helt/delvist ejer andre virksomheder, eller er helt/delvist ejet af   en anden virksomhed, kan det have betydning for beregningen af størrelsen af din virksomhed – SE infoboksen

Foreninger

 • Erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende foreninger,   almennyttige- og frivillige foreninger og lokale aktionsgrupper.

Institutioner og andre organisationer

 • Selvejende institutioner, friskoler, nationalparker, højskoler,   destinationsselskaber

Offentlige myndigheder

 • Kommunale, regionale og statslige myndighede

Fysiske personer  – kontakt koordinator

Hvor meget kan/skal du søge:

KAN højest søge 50%

 • af projektets støtteberettigede omkostninger
 • OBS: Andre forhold der kan påvirke tilskudsbeløbets størrelse f.eks. EU´statsstøtteregler (De minimis reglerne) og anden offentlig medfinansiering

SKAL mindst søge 50.000 kr.

 • Projektets støtteberettigede omkostninger skal dermed mindst udgøre 100.000 kr.

Hvad kan du søge til:

Grundlæggende kan der udelukkende søges midler til:

 • Etablering
 • Udvidelser
 • Produktudvikling
 • Udvikling af processer og ny teknologi
 • Opstart
 • Pilot- og forprojekter

Dermed kan der grundlæggende IKKE søges midler til:

 • Almindelig drift
 • Simple genanskaffelser

I opstartsfasen kan der dog søges midler til driftslignende omkostninger f.eks

 • husleje
 • emballage
 • supportfunktioner

LAG midler kan søges til:

 • ERHVERVSPROJEKTER – Projekter der har til formål at fremme job-og vækstskabende erhvervsudvikling, herunder samarbejde.
 • Projekter skal falde ind under Undviklingsstrategiens indsatsområde for LAG “Etablering af anstændige jobs og økonomisk vækst og udvikling – baseret på Verdensmål 8”

 • ALMENNYTTIGE PROJEKTER / Rammevilkårsprojekter – Projekter der har til formål at forbedre rammevilkårene for at leve og bo i landdistrikterne, herunder samarbejde.
 • Projekter skal falde ind under Udviklingsstrategiens indsatsområde for LAG “Udvikling af bæredygtige byer og lokalsamfund – baseret på Verdensmål 11”

N-FLAG midler kan søges til:

 • ERHVERVSPROJEKTER – Projekter der har til formål at fremme job-og vækstskabende erhvervsudvikling, herunder samarbejde.
 • Projekter skal falde ind under Undviklingsstrategiens indsatsområde for FLAG “Etablering af anstændige jobs og økonomisk vækst og udvikling af fiskeri og akvakulturafhængige samfund og kystområder – baseret på Verdensmål 8”
Accessibility