Dit projekt / Sådan får du udbetaling

Sådan får du udbetaling

Din støtte kan først udbetales når projektet er helt gennemført. Derfor er det vigtig at du – allerede i ansøgningsfasen – får en plan for, hvordan du vil finansierer dit projekt i gennemførelsesfasen. Grundlæggende er der tre måder:

  • Egenfinansiering: Du har selv penge til at finansiere projektet indtil udbetaling af støttebeløbet.
  • Medfinansiering: Her betaler en eller flere parter forskellen mellem dit støttebeløb og totalomkostningerne på dit projekt. Det kan fx kommunen, en fond eller penge du har fundraiset andetsteds.
  • Mellemfinansiering: Du her ikke pengene til at kunne gennemføre projektet, så du får en part fx din bank, eller kommune til at låne dig pengene. Herefter betaler du dem tilbage, når du har fået dit støttebeløb. Du skal derfor senest 3 måneder efter udbetaling af midler dokumenterer at have tilbagebetalt det lånte beløb til den mellemfinansierende part.

Støtte kan udbetales, når projektperioden er slut. Det vil fremgå af dit tilsagnsbrev og være baseret på det, du har angivet i din ansøgning.

Du skal være opmærksom på at der i gennemsnit går ½ år, fra du anmoder om slutafregning, til pengene står på din konto. Sagsbehandlingen afhænger bl.a. af hvor gennemarbejdet din anmodning om slutudbetaling er.

Vores anbefaling er derfor at du til enhver tid overholder betingelserne i dit tilsagnsbrev, løbende udfylder dit bilagsskema og gemmer alle fakturaer og den underliggende betalingsdokumentation – så er du nemlig godt op vej til at kunne få udbetalt dit støttebeløb.

Accessibility