Dit projekt / Undervejs i projektet

Undervejs i projektet

Tillykke, du har nu modtaget et indstillingsbrev, med oplysning om det beløb, vi vil støtte dig med. Du kan nu gå i gang med – eller fortsætte med dit projekt med viden om at du får støtte.

De udgifter, du afholder, er STADIVÆK for EGEN regning og risiko.

Først når Bolig-og Planstyrelsen sender dig dit tilsagnsbrev med godkendt budget, er det bekræftet, at de angivne udgiftskategorier er støtteberettigede og kan refunderes med op til 50 % i udbetalingsfasen.

I projektperioden er det vigtig at du informerer din koordinator om ALLE former for ændringer af dit projekt. Selv små ændringer kan udløse et behov for en ændringsanmodning, og vi godkender IKKE ændringer med tilbagevirkende kraft.

Du skal være særligt opmærksom på

 • Bygge- og anlægsprojekter på eller over 300.000 kr. gælder reglerne i tilbudsloven.
 • Køb på og over 50.000 kr. – der skal indhentes mindst 2 tilbud fra forskellige leverandører, således at prisernes rimelighed kan vurderes og anvendes som grundlag for tilsagnet.
 • Ingen kunstig opdeling af tilbud
  • Det anbefales at du tænker i titler på indkøb fx haveredskaber, køkkenudstyr, hjemmeside etc.
 • Fakturer udstedt KORREKT, det er afgørende at fakturer er:
  • udstedt til det navn der fremgår af ansøgning
  • beskrivelse af varen/ydelsen samt antal timer og pris/takst
  • momsoplysninger og evt. rabatter
 • Betalingsdokumentation, dokumentation for at regningen er udbetalt til den, der har udstedt fakturaen (fx indbetalingskort-ID eller kontonummer). Beløb og dato skal fremgå af både faktura og betalingsdokumentationen.
 • Timesedler, Timesedler for frivilligt arbejde skal udfyldes løbende og underskrives af både den frivillige og af tilsagnshaver. Dato skal fremgå samt hvilke arbejdsopgaver den frivillige har udført. Læs mere om her
Accessibility