Søg tilskud / Krav til ansøgning

Sådan prioriteres din ansøgning

Den lokale aktionsgruppe vurderer ansøgningerne efter de følgende 10 punkter

 1. Projektets relevans i forhold til udviklingsstrategien og de overordnede mål og fokusområder for ordningen.
  Hjælpespørgsmål: Ligger projektet inden for aktionsgruppens udviklingsstrategi og inden for ordningen, jf. bekendtgørelsen?
 2. Projektbeskrivelse
  Hjælpespørgsmål: Hvordan er helhedsindtrykket af projektet? Er det et godt projekt? Giver projektbeskrivelsen en god forståelse af projektet og fremgår projektets formål, aktiviteter, tidsplan, budget, mv. af ansøgningen?
 3. Er projektet fuldt oplyst?
  Hjælpespørgsmål: Er projektet fuldt oplyst? Er der tilbud på relevante udgifter? Kan projektet opnå relevante tilladelser, lejekontrakt, mv.? Foreligger der en god forretningsplan? Foreligger der et driftsbudget gældende for erhvervsprojekter?
 4. Projektansøgers kapacitet og økonomiske ansvarlighed
  Hjælpespørgsmål: Fremstår ansøger troværdig? Er ansøger i stand til at gennemføre et LAG- eller FLAG-projekt? Har ansøger de nødvendige administrative og økonomiske ressourcer?
 5. Lokal forankring og samarbejde
  Hjælpespørgsmål: Er projektet forankret i lokalsamfundet, fx ved brug af lokale ressourcer og netværk? Skaber projektet nye netværk i lokalområdet? Skaber projektet nye formelle samarbejder? Er samarbejdspartnerne relevante? Vil de styrke området og projektet?
 6. Nyhedsværdi og innovation
  Hjælpespørgsmål: Skaber eller anvender projektet ny viden eller kendt viden på nye måder? Tilfører projektet nyskabende elementer som fx nye produkter, nye processer, nye sociale/kulturelle tilbud etc. til vores område?
 7. Projektets levedygtighed
  Hjælpespørgsmål: Har projektet et længerevarende perspektiv? Er det levedygtigt efter projektperiodens afslutning? Kan projektet opretholdes i de krævede 3 eller 5 år efter udbetaling?
 8. Gør aktionsgruppens midler en forskel (kritisk kapital)
  Hjælpespørgsmål: Vil aktionsgruppens midler gøre en forskel ift. at realisere projektet? Vil projektet blive til noget uden støtte? Realiseres projektet hurtigere med midler fra aktionsgruppen? Bliver projektet bedre/større?
 9. Projektets effekter
  Hjælpespørgsmål: Er de forventede effekter af projektet tilfredsstillende og realistiske?
 10. Forholder projektet sig til bæredygtighed?
  Hjælpespørgsmål: Forholder ansøgeren sig til et eller flere af FNs 17 verdensmål om bæredygtig udvikling. I hvor høj grad er disse relevante og beskrevet i ansøgningen/forretningsplanen.

 

Vurderingskriterierne vil blive yderligere præciseret på et besyrelsesmøde den 16. august 2023

 

Her kan du udskrive listen med de 10 prioriteringskriterier.

Hjælpespørgsmål: Forholder ansøgeren sig til et eller flere af FNs 17 verdensmål om bæredygtig udvikling. I hvor høj grad er disse relevante og beskrevet i ansøgningen/forretningsplanen.

Aktionsgruppen har valgt, at alle projekter på den ene eller anden måde skal relatere sig til enten Verdensmål 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst eller Verdensmål 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund. Prioriteringskriterie 10, er således en fast del af prioriteringen af de indkomne ansøgninger. Dette er for at styrke implementeringen med at omsætte verdensmål til hverdagsmål for lokalområdet

Der forventes ingen yderligere dokumentation herfor, men ansøgerne skal, som minimum, forholde sig til mindst 1 af verdensmålene – gerne via prosatekst, hvor de kort beskriver hvor og hvordan, de og deres projekt gør en positiv forskel. Ansøgere med erhvervsprojekter kan skrive dette ind i forretningsplanen, mens rammevilkårsprojekter skriver det ind i selve ansøgningen.

Accessibility