Om os / Udviklingsstrategien

Lokal Udviklingsstrategi
– LAG & FLAG Thy-Mors 2023-2027

 

“Vi støtter lokal udvikling i en mere bæredygtig retning, skaber gode og anstændige jobs, styrker fællesskaber og samarbejder og forbedrer mulighederne for at udvikle levedygtige og attraktive samfund i Thy og på Mors.”

Er visionen for aktionsgruppen for LAG & FLAG Thy-Mors 2023-2027.

14 centrale og målbare indsatsområder er udvalgt til udviklingsstrategien. Indsatsområderne er alle baseret på Thy og Mors’ behov, særlige kendetegn og stedbundne ressourcer, og skal – på baggrund af lokale initiativer – bidrage til en mere bæredygtig udvikling af hele området.

Målet er at sikre levende og robuste lokalsamfund i land og ved kyst, med relevante arbejdspladser og gode rammebetingelser, så alle i Thy og på Mors kan leve et trygt og godt liv.

Aktionsgruppen bygger på LIGEVÆRD og gensidig RESPEKT for forskellighed i vores virke.

Udviklingen af Thy og Mors er en fælles opgave og et fælles ansvar. Nøglen til succes er samarbejder, fællesskaber og synergieffekter, og det er aktionsgruppens ønske at bidrage bedst muligt hertil.

I de kommende år vil vi realisere strategien, og vi håber, at alle vil være lige så aktive, når strategien skal føres ud i livet, som de har været under udarbejdelsen heraf.

En stor tak til alle der har bidraget til strategien.

 

Du kan se Udviklingsstrategien i afsnittet nedenfor.

Indblik og overblik

 

  – se eller udskriv Strategiens Hus

   – se eller udskriv Indsatstræet for LAG

    – se eller udskriv Indsatstræet for N-FLAG

     Lokal Udviklingsstrategi

     – LAG & FLAG Thy-Mors, 2023-2027

     Accessibility