Søg tilskud / Sådan er et projektforløb

Sådan er et projektforløb

At søge og få udbetalt LAG & FLAG midler er en proces, der kan strække sig over flere år og stiller krav til dig som ansøger. Som ansøger og projektholder er du selv ansvarlig for alle konkrete opgaver – for det er din ansøgning, det er dermed dig der har ansvaret under hele projektforløbet. – vi hjælper dig gerne undervejs. Vores koordinator kan kun vejlede dig og kan således ikke ifalde et erstatningsansvar eller lignende, hvis der sker noget uforudset I ansøgningsprocessen eller i løbet af projektperioden. Det er derfor dit eget ansvar at sikre, at alle regler, lovgivning og deadlines overholds. Vi anbefaler derfor at du tidligt i forløbet gå i dialog med vores koordinator.

Vores koordinator kan hjælpe dig med projektbeskrivelse og ansøgning samt vejlede dig under den aktive projektfase og projektafslutning.

Der er grundlæggende 3 faser; ansøgningsprocesen, undervejs i projektet, og sådan får du udbetaling.

Du kan finde inspiration i vores projektkataloger XX og XX

Ansøgningsprocessen

HUSK først at tjekke om dit projekt er i overensstemmelse med de krav der er formuleret I vores Udviklingsstrategi.

Som ansøger og projektholder er du selv ansvarlig for alle konkrete opgaver I relation til projektansøgningen, fx. Projektbeskrivelse, indhentning af tilbud, lønudbetalinger, timesedler, budget, regnskab og slutrapport.

Selve ansøgning om LAG-tilskud sker I TAST-SELV [link] et digitalt ansøgningssystem fra Landbrugsstyrelsen. En ansøgning ligger som kladde, så du kan tilpasse den hen ad vejen – uden at dine data går tabt, indtil du sender den endeligt ind. 

De skal anvende MItId for at oprette en ansøgning.

FLAG-projekter søges via TAS-system [Link], et digitalt ansøgningssystem fra Erhvervsstyrelsen. En ansøgning sendes direkte til Plan-& Landdistriktsstyrelsen så det er meget vigtig at du har kontaktet vores koordinator inden du indsender din ansøgning – så kan du minimere risikoen for fejl I ansøgning.

Ansøgningen kan først indsendes når den er fuldt oplyst, alle oblikatoriske felter er udfyldt.

Når ansøgningen er indsendt starter processen. Alle ansøgninger behandles af vores bestyrelse, og du kan derfor forvente at have en afklaring senest 8 uger efter ansøgningsfristens udløb. Alle ansøgere får svar i form af enten et indstillings- eller afslagsbrev.

Det er bestyrelsen, der beslutter, hvem der skal have støtte. Herefter sender vi de indstillede projekter ind til Plan- og Landdistriktsstyrelsen til legalitetssikring. De kontrollerer en række formelle ting samt om de udgiftstyper der er søgt støtte til er tilskudsberettigede.

Når det er på plads, sender de et tilsagnsbrev med endelige budget og betingelser for udbetaling af tilsagn.

Du skal være opmærksom på, at støtten som hovedregel først udbetales når projektet er helt gennemført. Derfor bør du have en plan for, hvordan du vil finansierer dit projekts i gennemførelsesfasen.

Nyttige links

> Udviklingsstrategi

> Projekt vejledning

> Skemaer

> Tjekliste

> Sådan kan ansøgningsskemaet udfyldes

Accessibility