Næste ansøgningsfrist

Ansøgningsrunden åbnes i uge 1. 2024, fristen for indsendelse er:

Ansøgning til LAG midler 3. marts 2024, kl. 23.59

Ansøgning om N-FLAG midler 3. marts 2024, kl. 12.00

Midler til rådighed

LAG midler - kr. 3.038.000

N-FLAG midler - kr.  715.000

Søg tilskud / Ansøg om tilskud

Ansøg om tilskud

Vi anbefaler at du kontakter vores koordinator og/eller deltager i orienteringsmøder, skrivecafeer eller netværksmøderne.

Vores koordinator kan vejlede dig, men det er DIT eget ansvar at sikre at alle regler, lovgivning og deadlines overholdes. Vores koordinator kan derfor ikke ifalde et erstatningsansvar eller lignende hvis der skulle se noget uforudset i ansøgningsprocessen eller i projektperioden.

Hun kan vejlede dig gennem hele processen.

Selve ansøgningen om tilskud sker via TAST-SELV, ved brug af MitId eller medarbejder MitID.

Få hjælp i ansøgningsprocessen

Koordinator
Inger Bøgh Bisgaard
Tlf. 20 55 33 43
info@lag-thymors.dk

Alle hverdage 8-16

3 gode råd du bør gøre tidligt i processen

Tag kontakt til vores koordinator, der står klar til at hjælpe dig.

Læs vores Pixibog, da vi kun støtter projekter indenfor rammerne af vores udviklingsstrategi.

Læs Plan-& Landdistriktsstyrelsen generelle vejledning om ansøgning, da det er den der skal følges, hvis du får tilsagn

LAG-midler

LAG-midler søges via et ansøgningssystem fra Landbrugsstyrelsen.

En ansøgning ligger som kladde, indtil du sender den endeligt, så du kan altså tilpasse den hen ad vejen – uden dine data går tabt.

Flag-midler

FLAG-midler søges via TAS-system, et digitalt ansøgningssystem fra Erhvervsstyrelsen.  En Ansøgning i dette system sendes direkte videre til Plan- & Landdistriktsstyrelsen. Der er derfor vigtig at du kontakter koordinator før du indsender din ansøgning – så du undgår fejl. Du kan først indsende ansøgningen, når den er fuldt oplyst (alle obligatoriske felter er udfyldt).

Ansøgningerne

Ansøgningerne behandles af bestyrelsen, da det er bestyrelsen der beslutter, hvem der skal have støtte.

Alle ansøgere for svar i form af enten et indstillings- eller afslagsbrev, som kan forventes modtaget senest 8 uger efter ansøgningsfristens udløb.

Bestyrelsen lægger særligt vægt på

  • Helhedsindtrykket af projektbeskrivelsen
  • Projektets relevans I forhold til udviklingsstrategien
  • Graden af samarbejde og lokaleforankringer I projektet
  • Projeket som fordre en mere leve-& bæredygtig udvikling
Forsiden af den nye strategi for 2023-2027

Ny strategi

– LAG & FLAG Thy-Mors,
    2023-2027

Forsiden af den nye strategi for 2023-2027
Accessibility