Søg tilskud / Overordnede krav

Overordnede krav til din ansøgning

  • Dit projekt skal passe ind i LAG & FLAG Thy-Mors’ udviklingsstrategi.
  • I udviklingsstrategien, på side 24 og 25 finder du to oversigter, der der viser indsatsområderne for hhv. LAG området og for FLAG området. Dette er de indsatsområder, der kan støttes.
  • Hvis du kan placere dit projekt i en eller flere af de viste aktiviteter OG dit projekt / din virksomhed / din forening overholder nedenstående overordnede krav, kan du ansøge om støtte til dit projekt. 
  • Dit projekt skal være placeret i Thy eller på Mors, eller effekterne af projektet skal komme lokalområdet til gavn. 
  • Er du en virksomhed, skal den være i kategorien mikro eller lille virksomhed.
  • Hver ansøger kan indsende én ansøgning i hver ansøgningsrunde. Har du flere projekter, du gerne vil søge til, må du prioritere det projekt, du vil søge til i den aktuelle ansøgningsrunde. 
  • Du kan kun indsende én ansøgning for dit projekt i samme ansøgningsrunde. Det betyder, at du kan ikke indsende en ansøgning til LAG ordningen og én ansøgning til N-FLAG midlerne for det samme projekt, i den samme ansøgningsrunde.
  • Omkostninger der er afholdt og betalt før indsendelsestidspunktet vil som udgangspunkt ikke kunne opnå støtte.
  • Søgte beløb skal rundes ned til nærmest kr. 1.000.-

I boksen “Se mere om udviklingsstrategien her” finder du relevant information om udviklingsstrategien.

Mere om udviklingsstrategien

Plan- og Landdistriktsstyrelsen

LAG- og de nationale FLAG-midler administreres af Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

På deres hjemmeside finder du “projektvejledningen” og hjælpecentret. 

 

 

> Link til LivogLand.dk 

> Strategiens Hus

> Indsatstræ for LAG området

> Gå til LivogLand.dk

Accessibility