Isværk

2023
Thorkil Grøn’s Samlecentral I/S, Hanstholm, Thy
Indstilling kr. 500.000.-

Projektholder har igennem en årrække mærket et stigende behov for netop den is de producerer. Isen er af høj kvalitet og særlig velegnet til mindre kystfartøjer. Et nyt isværk, betyder at der kan leveres is i den mængde og kvalitet som der også fremadrettet forventes at være mere behov for, der fra politisk side arbejdes på at omlægge fiskeriet til de mindre kystfartøjer. Samtidig med produceres med et betydeligt lavere energiforbrug og derigennem styrkes virksomhedens grønne profil.

Se andre projekter

Accessibility